Zonnepanelen

Zonnepanelen

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken.  Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen.  En de prijs is steeds minder een drempel: de prijzen dalen en er is landelijke subsidie sinds juli 2012!

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden. Zonlicht is onuitputtelijk, verder veroorzaakt de elektriciteitproductie met zonnepanelen geen uitstoot van broeikasgassen.

Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen dalen. Economisch omslagpunt ligt nu al bij 7 a 8 jaar, dan heeft u uw investering terugverdiend.

Zonne-energie

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen. 

Zonnecollectoren

Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de energie van de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de keuken of de badkamer. Een zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwarmingsketel. Het apparaat wordt niet gebruikt voor de verwarming van een woning.  Daarvoor is een zonneboilercombi nodig.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom). Het is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit op te wekken. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden terug geleverd. Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.

Terugleveren energie

Bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug wanneer u minder elektriciteit gebruikt dan het PV-systeem levert.  Alleen de nieuwste elektronische meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig. Een dergelijke elektriciteitsmeter registreert zowel het verbruik als de teruglevering van energie en in zowel het dag- als nachttarief.

Voor het terugleveren van de energie die uw zonnepaneel teveel produceert, kunt u een vergoeding krijgen. Levert u minder dan 5000 kWh per jaar terug? Dan wordt uw teruglevering van uw verbruik afgetrokken. Dit heet salderen.

Vergunningen

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Wel gelden bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak. Wie niet voldoet aan alle voorwaarden, krijgt te maken met het bestemmingsplan. In dat geval is een vergunning nodig.