fiscale voordelen

Fiscale voordelen zonnepanelen

Als ondernemer kunt u profiteren van fiscale voordelen bij het aanschaffen van zonnepanelen. De hoogte van de fiscale voordelen is mede afhankelijk van uw rechtsvorm. Betaalt u inkomsten-belasting (IB) dan zijn uw voordelen het grootst. Als maatschap, VOF of eenmanszaak kan het bijvoorbeeld zijn dat u in de 52%-tariefgroep valt. Als betaler van vennootschapsbelasting betaalt u respectievelijk 20 of 25%. Deze percentages zijn van belang bij het opvoeren van de aftrekposten over uw belastbare winst.

EnergieInvesteringsAftrek (EIA)
Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u  41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de E.I.A.
•    U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
•    U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
•    De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

De fiscale winst in een bepaald jaar bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 - € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)
Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor deKIA. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen in één jaar. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

 

Bedrag in €

Investeringsaftrek

0-2300

0

2301-55.248

28% van het investeringsbedrag

55.249-102.311

€15.470

102.312-306.931

€ 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat

>306.931

0

 

BTW en algemene investeringsaftrek
Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken  van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

MKB winstvrijstelling
Elke ondernemer die inkomstenbelasting betaald (Eenmanszaak, VOF, Maatschap) heeft recht op de MKB-winstvrijstelling: een aftrekpost van een vast percentage van de winst. Dit percentage is 12%. Het percentage wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemers-aftrek. Door het kopen van zonnepanelen en de diverse fiscale voordelen die u daar uit haalt, wordt u winstvrijstelling dus lager. Door de diverse aftrekken wordt uw winst immers lager en hierdoor ook het bedrag aan winstvrijstelling.

(Hypotheek-)renteaftrek (particulier)
Ook als particulier kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Installatie van zonnepanelen of zonneboilers wordt gezien als verbetering van uw huis. Als u voor deze investering een lening afsluit, kunt u de rente dan ook opvoeren als aftrekpost. Ook kunt u in uw (bestaande of nieuwe) hypotheek extra ruimte opnemen voor zonnepanelen of een zonneboiler. De rente daarvan is ook aftrekbaar.

Meer informatie
Wij adviseren altijd om uw accountant en/of fiscaal adviseur te raadplegen aangezien deze u kan wijzen op eventuele andere investerings -en aftrekposten of voordelen welke op uw situatie betrekking hebben en omdat één en ander per bedrijf kan verschillen.

Meer informatie over deze regelingen en de links naar de websites van Agentschap NL en de Belastingdienst vindt u op www.bespaarinstallateur.nl.