Saldering van energie

Salderingsoverzicht Particulieren

Wat levert de door u zelf opgewekte zonnestroom u op?

Dat hangt in eerste instantie af van uw stroomtarief, de prijs per kWh die u betaalt. Door zelf op te

wekken bespaart u op dat tarief. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief ,

energiebelasting en BTW.

Naast het variabele deel van uw energierekening, die bepaald wordt door uw verbruik en het

stroomtarief, betaalt u nog vastrecht en netbeheerskosten. Op deze vaste kosten bespaart u niet door zelf op te wekken.

Voorbeeld opbouw verbruik per kWh

Verbruik

Kale leveringsprijs per kWh, ex. BTW

Energiebelasting per kWh, ex. BTW

Totale prijs per kWh, ex. BTW

Totale prijs per kWh, incl. BTW

Tot 10.000 kWh

€0,07

€0,114

€0,184

€0,219

In huishoudens die op jaarbasis niet meer stroom zelf opwekken dan het totale verbruik levert in

bijna alle gevallen de zelf opgewekte stroom per kWh evenveel op als het volledige stroomtarief,

inclusief energiebelasting en BTW.

Hieronder wordt dit in detail nader toegelicht.

1)  Zelf direct uw opgewekte stroom gebruiken is besparen op inkoopprijs

De zelf opgewekte stroom die u direct zelf gebruikt hoeft u niet in te kopen. Dat levert u per kWh

uw volledige stroomtarief op, dus inclusief energiebelasting en BTW.

2)  De vergoeding voor stroom die u teruglevert aan het net

Als uw zonne-energiesysteem op een bepaald moment meer stroom produceert dan u zelf op

dat moment verbruikt gaat u stroom terugleveren aan het net. Wat voor vergoeding krijgt u

daarvoor?

Ferraris-meter

a) U heeft een ouderwetse analoge draaistroom elektriciteitsmeter
Als u een ouderwetse draaistroom elektriciteitsmeter heeft (met zo’n draaischijfje) dan gaat uw meter achteruit lopen. Ook dat levert u per kWh uw volledige inkooptarief op, dus inclusief energiebelasting en BTW. Dit geldt alleen als u op jaarbasis niet meer teruglevert aan het net dan u verbruikt van het net (zie punt c). Deze meters worden niet meer opgehangen; wees hier dus zuinig op en laat hem niet vervangen.

1 Er bestaan enkele types van deze meters die zijn uitgerust met terugloopblokkering. Een lijst met metercodes waarop aangegeven is welke typen een terugloopblokkering kennen te vinden op:

http://www.kema.com/Images/Uitgegeven%20overzicht%20metercodes.pdf

Digitaal zonder TL
(veelal Oxxio)

Er bestaat ook een analoge meter zonder draaischijf. Deze meter lijkt op de ferarris maar is niet geschikt om te salderen of teruglevering te registreren. Indien u deze heeft  zal u een andere meter moeten laten installeren door de netbeheerder. De nieuwe meter zal in bijna alle gevallen van het het model zijn wat onder nummer 3 staat beschreven.

Digitaal met TL

Analoog zonder TL

b) U heeft een moderne elektronische elektriciteitsmeter
Als u een moderne elektronische elektriciteitsmeter heeft dan is deze vaak al uitgerust met een teruglevertelwerk dat registreert hoeveel stroom u aan het net teruglevert. Deze meter hangt meestal in nieuwbouw of gerenoveerde elektravoorzieningen. Als uw elektronische elektriciteitsmeter teruglevering niet registreert is het belangrijk dat u uw netwerkbedrijf de meter laat omwisselen voor een exemplaar dat de teruglevering wel registreert. Anders kunt u geen vergoeding krijgen voor de aan het net teruggeleverde stroom.

De energiedistributiebedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5.000 kWh de elektriciteit die u

teruggeleverd heeft volledig te verreken met de aan u geleverde elektriciteit, dus inclusief

energiebelasting en BTW. Dat heet salderen. U bespaart dan dus op uw volledige inkooptarief.

Er wordt doorgaans niet meer gesaldeerd dan uw eigen verbruik. Dus als u op jaarbasis meer

teruglevert aan het net dan u voor eigen gebruik onttrekt aan het net (u bent dan een netto

producent), dan ontvangt u voor uw netto productie niet meer dan een redelijke

terugleververgoeding (zie punt c) en in sommige gevallen ook niets indien u een ouderwetse

draaistroommeter heeft. De wettelijke salderingsgrens is daarmee gelijk aan uw eigen verbruik

met een maximum van 5000 kWh.

Indien u op jaarbasis meer verbruikt dan 5000 kWh en u wilt ook meer dan 5000 kWh zelf

opwekken, dan is het belangrijk te weten dat er vanaf 1 Juli 2013 ‘onbeperkt salderen’ mogelijk is.

Er zijn wel twee belangrijke restricties in de wet opgenomen:
1.De onbeperkte saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers is gedefinieerd als verbruikers met een aansluiting op het net met een doorlaatwaarde die niet hoger mag zijn dan 3 x 80A.

2.Saldering is alleen mogelijk via de aansluiting waarmee zowel elektriciteit aan het net wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen. Dit betekent dat een VvE of een woningcorporatie wel een situatie moet hebben waarbij er via één aansluiting elektriciteit van het net wordt afgenomen en vervolgens wordt door geleverd naar de individuele kopers of huurders.

Voor particulieren is “onbeperkt salderen” echter van beperkt belang omdat de meeste particuliere huishoudens niet meer dan 5000 kWh verbruiken.

c) Meer terugleveren dan u op jaarbasis afneemt uit het net

Als u netto producent bent (op jaarbasis levert u meer elektriciteit terug dan u afneemt), dan ontvangt u voor dat deel van de stroom die u teruggeleverd heeft boven de stroom die u ingekocht heeft een wettelijke verplichte redelijke terugleververgoeding die meestal niet hoger is dan de kale stroomprijs. U ontvangt daarover geen energiebelasting terug. De redelijke terugleververgoeding is laag en varieert per energiebedrijf van 70% van de kale stroomprijs (circa €0,05) tot €0,09 per kWh. Dat is financieel gezien niet interessant. Het is beter uw zonne-energiesysteem zo groot te kiezen dat u niet meer dan uw gemiddelde verbruik zelf opwekt.

Als u een ouderwetse draaistroommeter heeft en u bent netto producent, dan kan het, afhankelijk van uw energiebedrijf, ook zo zijn dat u géén vergoeding krijgt voor de netto teruggeleverde stroom.

Meld teruglevering altijd bij de netbeheerder.
De netbeheerder controleert of de hoofdmeter geschikt is voor het registreren van teruglevering. Zo kan straks de opbrengst van de zonnepanelen worden verrekend met het verbruik.
De netbeheerder legt vast welke installaties op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Dat doen ze vanwege de veiligheid. Bijvoorbeeld in het geval van onderhoud, storingen of calamiteiten. Registratie zorgt voor een goed overzicht van duurzame initiatieven.

De netbeheerders hebben een gezamenlijke website, www.energieleveren.nl. Daar kan de klant of installateur het zonnepanelen systeem gemakkelijk aanmelden. De klant krijgt dan vanzelf een bevestigingsbrief thuis.

 

Salderingsoverzicht Zakelijk (kleinverbruikersaansluiting)

Wat levert de door u zelf opgewekte zonnestroom u op?

Dat hangt in eerste instantie van uw stroomtarief af. Hoe hoger uw stroomtarief hoe groter uw voordeel. Uw stroomtarief is afhankelijk van uw stroomverbruik. Hoe minder u verbruikt hoe meer energiebelasting u per kWh betaalt en dus hoe hoger uw stroomtarief. Maar gelukkig ook, hoe groter uw voordeel als u zelf uw eigen stroom opwekt.

Naast het variabele deel van uw energierekening, die bepaald wordt door uw verbruik en het

stroomtarief, betaalt u nog vastrecht en netbeheerkosten. Op deze vaste kosten bespaart u niet door zelf op te wekken.

Voorbeeld opbouw verbruik per kWh

Verbruik

Kale leveringsprijs per kWh, ex. BTW

Energiebelasting per kWh, ex. BTW

Totale prijs per kWh, ex. BTW

Tot 10.000 kWh

€0,07

€0,114

€0,184

10.000-50.000 kWh

€0,07

€0,042

€0,112

50.000- 10 mln kWh

€0,07

€0,011

€0,081

Voor bedrijven die op jaarbasis niet meer stroom zelf opwekken dan het totale verbruik, kan indien

het juiste energiebedrijf gekozen wordt, de zelf opgewekte stroom per kWh evenveel opleveren als

het volledige stroomtarief, inclusief energiebelasting.

Hieronder wordt dit in detail nader toegelicht.

1) Zelf direct uw opgewekte stroom gebruiken is besparen op inkoopprijs

De zelf opgewekte stroom die u direct zelf gebruikt hoeft u niet in te kopen. Dat levert u per kWh

uw volledige inkooptarief op, dus inclusief energiebelasting.

2) De vergoeding voor stroom die u teruglevert aan het net

Als uw zonne-energiesysteem op een bepaald moment meer stroom produceert dan u zelf op

dat moment verbruikt gaat u stroom terugleveren aan het net. Welke vergoeding krijgt u

daarvoor?

a) U heeft een ouderwetse analoge draaistroom elektriciteitsmeter

Als u een ouderwetse draaistroom elektriciteitsmeter heeft (met zo’n

draaischijfje) dan gaat uw meter achteruit lopen2. Ook dat levert u per kWh uw volledige inkooptarief op, dus inclusief energiebelasting. Dit geldt alleen als u op jaarbasis niet meer teruglevert aan het net dan u verbruikt van het net (zie punt d).

---------------------------------------------------------

2 Er bestaan enkele types van deze meters die zijn uitgerust met terugloopblokkering. Een lijst met metercodes waarop

aangegeven is welke typen een terugloopblokkering kennen is te vinden op

http://www.kema.com/Images/Uitgegeven%20overzicht%20metercodes.pdf

b) Salderen tot 5000 kWh met een elektronische elektriciteitsmeter

Als u een moderne elektronische elektriciteitsmeter heeft dan is deze vaak al uitgerust met een

teruglevertelwerk dat registreert hoeveel stroom u aan het net teruglevert. Als uw elektronische

elektriciteitsmeter teruglevering niet registreert is het belangrijk dat u uw netwerkbedrijf de

meter laat omwisselen voor een exemplaar dat de teruglevering wel registreert. Anders kunt u

geen vergoeding krijgen voor de aan het net teruggeleverde stroom.

De energiedistributiebedrijven zijn wettelijk verplicht tot 5.000 kWh de elektriciteit die u terug

geleverd heeft volledig te verreken met de aan u geleverde elektriciteit, dus inclusief

energiebelasting. Dat heet salderen. U bespaart dan dus op uw volledige inkooptarief.

Er wordt doorgaans niet meer gesaldeerd dan uw eigen verbruik. Dus als u op jaarbasis meer

teruglevert aan het net dan u voor eigen gebruik onttrekt aan het net (u bent dan een netto

producent), dan ontvangt u voor uw netto productie niet meer dan een redelijke

terugleververgoeding (zie punt d) en in sommige gevallen ook niets indien u een ouderwetse

draaistroommeter heeft.

Let op: de wettelijke verplichting tot salderen geldt niet voor bedrijven met een

grootverbruikersaansluiting (meer dan 3 x 80 A).

c) ‘Onbeperkt’ salderen bij verbruik en teruglevering boven 5000 kWh

Indien u op jaarbasis meer verbruikt dan 5000 kWh en u wilt ook meer dan 5000 kWh zelf

opwekken, dan is het belangrijk te weten dat er vanaf 1 Juli 2013 ‘onbeperkt salderen’ mogelijk is.

Er zijn wel twee belangrijke restricties in de wet opgenomen:
1.De onbeperkte saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers is gedefinieerd als verbruikers met een aansluiting op het net met een doorlaatwaarde die niet hoger mag zijn dan 3 x 80A.

2.Saldering is alleen mogelijk via de aansluiting waarmee zowel elektriciteit aan het net wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen. Dit betekent dat een VvE of een woningcorporatie wel een situatie moet hebben waarbij er via één aansluiting elektriciteit van het net wordt afgenomen en vervolgens wordt door geleverd naar de individuele kopers of huurders.

d) Terugleveren boven de salderingsgrens

Als u op jaarbasis meer teruglevert dan de salderingsgrens die uw energiebedrijf hanteert of als u

een netto producent bent (op jaarbasis produceert u meer elektriciteit dan u afneemt), dan

ontvangt u voor dat deel van de stroom die u teruggeleverd heeft boven de salderingsgrens of

boven uw verbruik een wettelijk verplichte redelijke terugleververgoeding die meestal niet hoger

is dan de kale stroomprijs. U ontvangt daarover geen energiebelasting terug. De redelijke terugleververgoeding is laag en varieert per energiebedrijf van 70% van de kale stroomprijs

(circa €0,05) tot €0,09 per kWh. Dat is financieel gezien niet interessant. Het is beter uw zonneenergiesysteem zo groot te kiezen dat u niet meer dan uw gemiddelde verbruik zelf opwekt.